Hangi Verileri Topluyoruz?

Yorumlar
Sitemizde yorum bıraktığınızda yorum formunda gösterilen verileri ve ayrıca istenmeyen yorum tespitine yardımcı olmak için IP adresinizi ve tarayıcı bilgisi metninizi de topluyoruz.
Yorumunuzun onaylanmasından sonra yorumunuz herkese görünüyor.

İletişim Formu
İletişim formumuzu kullandığınızda size geri dönüşte bulunabilmek için formda gösterilen verileri topluyoruz.

Ziyaret İstatistikleri
Ziyaretçilerimizin sitemizi nasıl kullandığını (en çok hangi sayfalar ziyaret ediliyor, sitemizde ne kadar süre geçiriliyor vb.) anlamak amacıyla Google Analytics kullanıyoruz.

Google Analytics hakkında daha fazla bilgi almak için https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect adresini ziyaret edebilirsiniz.

Toplanan Verileri Kimlerle Paylaşıyoruz?
Sitemize girdiğiniz verileri ve Google Analytics gibi üçüncü taraf bileşenlerin topladığı verileri hiçbir üçüncü taraf kişi/kuruluşla paylaşmıyoruz.

Topladığımız verileri ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olduğumuz durumlarda resmi makamlara açıklıyoruz.
Internetin ne kadar hızlı?
Hız-lı.com, en hızlı internet hız testi ölçüm platformudur! Ziyaretçilerimiz en hızlı bir şekilde hız testi yapabilirler.